Aktualności

Apel MGOPS Pieniężno

ulaPracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie zwracają się z prośbą o włączenie się w ogólnopolską akcję pomocy na rzecz ratowania życia koleżanki Urszuli Laseckiej - Styczyk, pracownika socjalnego.

Więcej patrz

http://www.ops.pl/news.php?id=25381